Radvalg fører ikke til forholdstallsvalg. Når forholdstallsvalg gjennomføres presenteres normalt lister med like mange personer som det skal velges og antall valgte av listene blir i forhold til deres stemmetall. Med radvalg finnes det en annen ordning. Som ved forholdstallsvalg stilles det sammen like mange personer som det skal velges, i kandidatgrupper, men i motsetning til lister ved forholdstallsvalg, kan samme mann stå i flere kandidatgrupper. Valget (altså radvalg) dreier seg om å velge en av disse kandidatgruppene. Ettersom alle i gruppa blir valgt, blir personene ikke nummerert; det er derfor villendende å tale om lister. Nærmere behandling av dette finnes i Demokrati med radvalg og fondsvalg i artikkelen Radvalg av styre og da også om formannsvalg.