Radvalg er ikke vanskelig, det viser erfaring. Vi tar et eksempel hvor det er fire på valg. Det kan f.eks. dreie seg om valg av formann. Praksis er at velgeren krysser ved én av dem. Vi tenker oss derimot at radvalg avholdes og at det er valg mellom A, B, C og D. Da vil velgeren kunne ordne alle eller velge den han foretrekker uten å gjøre forskjell på de andre, eller ordne den han foretrekker og den han vil minst, uten å gjøre forskjell på de andre. I tabellen nedenfor vises hvordan 4 velgere ordnet.

 

 

Jon

Anna

Arne

Guri

A

1

 

1

1

B

4

1

 

 

C

2

 

4

 

D

3

2

 

 

 

Reglene for beregning er som i sjakkturnering hvor alle spiller mot alle. Alle alternativ sammenliknes parvis og det gis 1 poeng for hver seier.

Vi ser på poengene Jon får, jfr. tabellen oven.

Hos Jon får

A 3 poeng, fordi A seirer B, C og D.

C 2 poeng, fordi C seirer B og D.

D 1 poeng, fordi D seirer B.

B får ikke noe poeng, fordi han ble ordnet nederst.

 

 

Jon

Anna

Arne

Guri

I alt

A

3

0,5

3

3

9,5

B

0

3

1,5

1

5,5

C

2

0,5

0

1

3,5

D

1

2

1,5

1

5,5