09.00 Åpning ved Knut Midgaard

09.15-10.00 Bjørn S. Stefansson (Island):

Radvalg – en videreutvikling av Bordas metode: Formål, utforming, anvendelser

10.00-10.20 Matti Wiberg (Finland):

Radvalg sammenholdt med andre voteringsmetoder.

10.20-10.40 Diskusjon av radvalg (Stefanssons og Wibergs foredrag)

10.40-11.00 Pause (forfriskninger)

11.00-11.45 Bjørn Stefansson:

Fondsvalg – eller politiske penger: Formål, utforming, anvendelser

11.45-12.00 Matti Wiberg (Finland):

Fondsvalg sammenholdt med andre voteringsmetoder

12.00-12.30 Diskusjon av fondsvalg (Stefanssons og Wibergs foredrag)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.15 Peter Kurrild-Klitgaard (Danmark):

Voteringsmetodens mulige betydning for voteringsutfallet belyst med et eksempel

Voteringen i Representantenes Hus om riksrettstiltale mot president Clinton (Lewinsky-saken).

14.15-14.45 Diskusjon av Kurrild-Klitgaards foredrag

14.45-15.05 Bjørn Erik Rasch (Norge):

Parlamentsvoteringer: Spesielt om oppriktig stemmegivning ved bruk av seriemetoden.

15.05-15.30 Caroline Taube (Sverige)

Voteringer over forslag til grunnlovsendringer

15.30-16.00 Diskusjon av Raschs og Taubes foredrag

16.00-16.30 Pause (forfriskninger)

16.30-17.15 Aanund Hylland (Norge):

Kjennetegn ved en rettferdig og effektiv voteringsordning i en organisasjon med føderale trekk: Ministerrådet i EU som eksempel.

17.15-18.00 Axel Moberg (Sverige):
Maktbalansen i Ministerrådet i EU. (Innbefatter kommentarer til Hyllands foredrag)

18.00-18.30 Diskusjon av Hyllands og Mobergs foredrag

18.30 Oppsummering