• I 1993 ble det gjennomført en folkeavstemning om nyordning av kommunene i landet. En statlig komité hadde foreslått sammenslutning som berørde største delen av landet. Hvert forslag ble forelagt vedkommende kommuner. Det ble flertall mot komitéens forslag i to tredje deler av kommunene. Avvisningen av forslaget sa imidlertid ikke hva folk ville, den betydde ikke nødvendigvis at folk ville bevare forholdene slik de var.

 • I 2004 valgte islendingene en nasjonalblomst. Det skjedde gjennom en opinionsundersøkelse som Naturvernforbundet (Landvernd) og avisa Morgunbladid gjennomførte. Representanter for fire departement forestod saken som prosjektstyre, mens Naturvernforbundet gjorde arbeidet. Undersøkelsen skjedde på nettet 1. til 15. oktober med stemmesedler publisert i avisa. Resultatet ble kunngjort i et møte der Islands president og landbruksministeren var til

  ...
 • Våren 2008 forestod Naturvernforbundet (Landvernd) et radvalg om vegplassen mellom Thingvallavatn og Laugarvatn. Demokratisentret assisterte. Radvalget ble gjennomført på nettet på mbl.is.

  Fem muligheter ble presentert for radvalget. Veg 1 var daværende vegplass. Veg 2 var vegplassen Statens vegvesen gikk inn for. Det ble avgitt 1.351 gyldige stemmer.

 • Demokratisentret gjennomførte fondsvalg i bygdekommunen Skaftarhreppur i perioden oktober 2009 til november 2010. Det gjaldt sju saker. Første sak var om en post (avgift) i kommunebudsjettet; den andre gjaldt grensene, innen kommunen, for Vatnajøkull nasjonalpark; den tredje gjaldt lokale for barnehagen; den fjerde gjaldt ledelsen av de kommunale skolene, grunnskolen, barnehagen og musikkskolen, hvorvidt det skulle være bestyrer for hver skole,

  ...
 •  

  Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen.