Valg av Islands president skjer i én omgang. I Demokrati med radvalg og fondsvalg studeres presidentvalg med ulike metoder, deriblant radvalg. Vær oppmerksom på observasjonen Spekulasjoner over valget av Islands president i 1996 på slutten av artikkelen Unødvendig å ha to omganger og i siste avsnitt av artikkelen Den enkle overførbare stemmegiving (Hares metode). Jfr. også artikkelen Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere og studien av hvordan radvalg forklares med tall.