Björn S. Stefánsson

 

 

 

 

 

Ord er begynnelsen
Med utgivelsen av Demokrati med radvalg og fondsvalg som forskningsrapport hos Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, ble det mulig å gjøre seg kjent med radvalg og fondsvalg i historisk sammenheng innen teorien om gruppeavgjørelser og i lys av mange slags empiriske eksempel fra Island. Skjønt avhandlingen ble forfattet for å bli publisert hos en vitenskapelig institusjon, var den tenkt for den opplyste almue. Ettersom oppgaven, man kan også si problemet, gruppeavgjørelser, foreligger hvor som helst, var det bare å gå i gang med å få avhandlingen på flere språk. Først kom islandsk, siden (på nettet) esperanto, da færøyisk og siden engelsk. De er blitt 17 språkene avhandlingen er i ferd med å foreligge på. Med tiden bør utgivelsen gi inntekter til virksomheten.

Resultatene teller
Arbeidet på Demokratisentret, i tillegg til å få boka utgitt ute i verden, er å skaffe erfaring med radvalg og fondsvalg gjennom rådgiving og annen assistanse. Sentret søker foreninger, selskaper, organisasjoner og saker der man kan anta at de som har ansvaret ville få det lettere ved å anvende radvalg eller fondsvalg. Sentret tar gjerne imot henvendelser om assistanse og råd. Inntil videre vil assistanse og rådgiving være gratis. Gjennom erfaring vil flere og flere bli uavhengige av assistanse.

Metodene former samfunnet
For noen er det innlysende at radvalg og fondsvalg, om metodene blir anvendt utstrakt, må forme samfunnet. Andre vil skjønne det av erfaring. Man kan også lese enkelte betraktninger om det i boka. Dette må vekke diskusjon, men Demokratisentret vil dog helst at resultatene får tale sitt språk.

 

Björn S. Stefánsson