Demokratisentret har som mål å gjøre radvalg og fondsvalg kjent verden over. Det skjer med utgivelse av boka Demokrati med radvalg og fondsvalg på ulike språk. Slik henvender vi oss til allmennheten. Det skjer også ved å venne folk til å regne med radvalg og fondsvalg når saker formes og siden forelegges til avgjørelse. Det gjelder ikke minst dem som er i innflytelsesrik posisjon, stortingsmenn og folk i offentlig forvaltning innenlands og internasjonalt. Mens radvalg og fondsvalg er lite kjent, må man forklare hvorfor metodene anvendes. Når de er blitt godt kjent, kan det bli motsatt, at det må forklares når de anvendes ikke.