Når radvalg og fondsvalg gjennomføres ytrer velgeren seg nærmere enn tilfellet er med et kors, i radvalg ved å sette tall ved sakens alternativ eller kandidater (a, b, c, d osv.), i fondsvalg ved å sette tall på enkelte alternativ for å vise det antall stemmer han tilbyr for hvert enkelt alternativ.