I Demokrati med radvalg og fondsvalg vises hvordan man undersøkte med radvalg allmennhetens standpunkt til lokalisering av to bygninger hvor det fantes mange muligheter og splittrede idéer (Felles ansvar: Radvalg som grunnlag for sondering). Da blir det undersøkt (Når oppfatningen kanskje er todelt i hovedsak), hvordan radvalg egner seg for å behandle uenighet om et begrenset emne når oppfatningen i hovedsak kanskje er todelt. Da blir det vurdert i kapitlet Store saker, hvordan en generalplan kan utformes i fondsvalg (se artikkelen Generalplan).