Hensikten med forholdstallsvalg av representanter er å gi velgernes synspunkter en forholdsmessig styrke blant de valgte. Om 40% av velgerne deler de synspunkter som preger partiprogram L, og stemmer på L-kandidater, skal disse få 40% av representantene. Det behøver dog ikke føre til at deres synspunkter får en slik forholdsmessig styrke. Stillingen etter valget kan bli den at de 60% som stemte på andre parti, går sammen om å holde L-folkene utenfor. Noen vil kanskje søke trøst i at dette kan snu seg ved neste valg.

I Demokrati med radvalg og fondsvalg omhandles forholdsmessige muligheter til innflytelse i kapitlet Fondsvalg er forholdstallsvalg. Forholdsvalg omhandles, mest i forbindelse med radvalg, på ulike steder i boka, se indeks. Kapitlet Tilbakeskuende handler om det hvordan radvalg og fondsvalg angår argumenter for ulike valgordninger (énmannskretser, større valgkretser, hele landet én valgkrets).