Demokratisentret - Alle publikasjoner

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Alle publikasjoner på norsk

Meningsytringer i avstemning og valg 2018 av Björn S. Stefánsson
Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere 2016 av Björn S. Stefánsson
Grunnlovsting: valg og avstemning 2015 av Björn S. Stefánsson
Det islandske torskefisket: halvparten av normal fangst 2015 av Björn S. Stefánsson
Kontroll av fisket. Økonomiske råd 2015 av Björn S. Stefánsson
Idéer bak den islandske statens fiskerikontroll 2015 av Björn S. Stefánsson
Melodibudskap Grand Prix 2014 av Björn S. Stefánsson
Rammeplanen fornyet i fondsvalg 2013 av Björn S. Stefánsson
Innstilling ved styrevalg i Bondelaget 2013 av Björn S. Stefánsson
Angst for nasjoner og demokrati 2012 av Björn S. Stefánsson
Økonomisk politikk: vanstyre, fjernstyre, selvstyre 2012 av Björn S. Stefánsson
Ny politisk kurs og ny ideologi—makt til jurister 2012 av Björn S. Stefánsson
Fornyelse av kandidatlister 2012 av Björn S. Stefánsson
Universitetsplan formet med fondsvalg 2012 av Björn S. Stefánsson
Styre fondsvalgt 2012 av Björn S. Stefánsson
Å forme vedtekter 2011 av Björn S. Stefánsson
Personvalg - 2 valgt 2011 av Björn S. Stefánsson
Konsultasjon med fondsvalg 2011 av Björn S. Stefánsson
Havets økonomiske lover 2004 av Björn S. Stefánsson
Rammeplan med fondsvalg 2003 av Sveinbjörn Björnsson
Fiskeriøkonomi uten næring 2002 av Björn S. Stefánsson
Torsken i krise? 2002 av Björn S. Stefánsson
Napoleon hersker fortsatt 1990 av Björn S. Stefánsson og Kjartan Stefánsson
James S. Coleman: Individual interests and collective action 1988 av Björn S. Stefánsson
Gruppevalg mellom tre eller flere alternativ 1981 av Björn S. Stefánsson
Matematisk aggregering av ulike preferanser 1972 av Björn S. Stefánsson