Raðval við atkvæðagreiðslu og kosningu er úrlausn á ævagömlu viðfangsefni rökfræði um það, hvernig má haga kosningu um fleiri en tvo.
Lýðræði með raðvali og sjóðvali svarar draumsýn Colemans (stjórnmálafræði, hagfræði) um þjált fyrirkomulag við að ráða málum til lykta í líkingu við peningakerfi. Bókin tekur út viðtak Arrows um hópákvarðanir (hagfræði). Kynnt eru tök með sjóðvali við gerð fjárlaga og framkvæmdaáætlana, mótun skipulags lands og þéttbýlis og nýtingu auðlinda (hagfræði, stjórnsýslufræði, umhverfisfræði, auðlindahagfræði). Hagnýting raðvals og sjóðvals er athuguð undir því sjónarhorni félagsfræði, hvernig samfélag verður til við sameiginleg tök á málum, og, skylt því, með það meginstef mannfræði í huga, hvað viðheldur mannfélagi og endurnýjar það..

Lýðræðissetrið aflýsti sjóðvali þingmanna/varaþingmanna um fiskveiðistjórn með tilkynningu til þátttakenda 29. desember 2010, nokkurn veginn svofelldri:

Fáir hafa skráð sig til þátttöku í sjóðvalinu. Mikill munur er á þátttöku miðað við stærð flokkanna á þingi. Þannig vaxið sjóðval getur ekki orðið til leiðsagnar um mótun fiskveiðistjórnar á þingi, eins og vonir stóðu til. Þess vegna er því aflýst.

Um stjórn fiskveiða er ekki aðeins ágreiningur, heldur átök fylkinga. Því aðeins nýtist sjóðval, að maður geti lýst sig fúsan til að gefa eftir í einstöku máli, sem er borið undir atkvæði með nokkrum afbrigðum, það er að segja tjáð sig með stiglækkandi atkvæðaboðum á afbrigðin, með það í huga að ná árangri í síðari málum, sem falla undir efnið. Þegar um fulltrúa er að ræða og sjóðvalið er opinbert, eins og hér var, verður þátttakandi að eiga það víst, að atbeini hans (atkvæðaboð) sé metinn í samhengi til lengri tíma litið. Það gerist ekki í hitamáli.

Það mátti hugsa sér, að svona færi. Samt var freistast til að reyna. Vissulega hafa fylkingarnar þést, síðan undirbúningur sjóðvalsins hófst með einstaklingssamtölum í janúar 2008, og ákafinn í fylkingunum hefur orðið meiri. Ekki var spurt í samtölunum, hvort menn yrðu með. Það beið þess, að samtölunum lyki, en það varð í apríl 2010. Samtölin voru til þess að vekja áhuga og skilning. Andmæli við sjóðval sem hugmynd hafa ekki komið fram.

Sjóðval um fiskveiðistjórn er reifað í Lýðræði með raðvali og sjóðvali.

Þar er bent á þann annmarka, að um átök um grundvallaratriði sé að ræða, þar sem ekki verður gefið eftir, en bent á hliðar málsins, sem ekki ætti að vera grundvallarágreiningur um. Það hefur sýnilega reynst of veigalítil þáttur í málinu.

Það var lærdómsríkt að búa mál fiskveiðistjórnar fyrir sjóðval. Það kann að koma að notum á öðrum vettvangi.