Björn S. Stefánsson
Epub
Reykjavík 2011
ISBN 978-9935-9034-3-3
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-12-7

 

Lýðræði með raðvali og sjóðvali á hollensku

Bij stemmingen en verkiezingen is rangstemming een oplossing voor een eeuwenoud probleem uit de logica over hoe gekozen kan worden tussen meer dan twee alternatieven. Het boek geeft antwoord op de droomvisie van Coleman voor een soepele manier om zaken af te handelen, vergelijkbaar met een financiëel systeem (politicologie, economie). Het boek behandelt het idee van Arrow over groepsbeslissingen (economie). Er worden methodes van fondsstemming behandeld voor het opstellen van de nationale begroting en projectplanning, de structurering van bebouwd land en stedelijke gebieden en de exploitatie van natuurlijke rijkdommen (economie, bestuurswetenschap, milieuwetenschap, economie van natuurlijke rijkdommen). Het gebruik van rangstemming en fondsstemming wordt bekeken vanuit een sociologisch gezichtspunt: hoe een samenleving ontstaat door gezamenlijke behandeling van zaken en, hieraan verwant, in grote lijnen uitgaande van de antropologie, wat de menselijke samenleving onderhoudt en vernieuwt.