Björn S. Stefánsson

Epub
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-01-1
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-50-9


I skriftet Demokrati med radvalg og fondsvalg beskrives hvordan radvalg og fondsvalg anvendes i forskjellige saker. Foreliggende instruksjoner handler om 15 saker. Instruksjonene er noenlunde de samme som finnes i skriftet.