Björn S. Stefánsson

epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9034-9-5
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-09-7Lýðræði með raðvali og sjóðvali
 á dönsku

Anvendelsen af rækkevalg ved afstemninger og valg er et svar på et klassisk problem: at finde en metode der kan anvendes når valgmulighederne er mere end to (formallogik). Fondsvalg er et svar på Colemans problem: at finde en praktisk udformning for politiske beslutninger der er beslægtet med pengesystemet (statskundskab, økonomi). Arrows teorem om kollektive beslutninger gennemgås (økonomi). Bogen behandler spørgsmålet om, hvordan fondsvalg kan bruges i større sammenhænge som for eksempel i forbindelse med udformningen af finansbudgetter og investeringsplaner, fysisk planlægning og ressourceudnyttelse (økonomi, administrationsteori, miljøvidenskab, ressourceøkonomi). I gennemgangen af anvendelsen af rækkevalg og fondsvalg bliver der anlagt et sociologisk perspektiv: at et samfund kun består, såfremt der findes fælles opgaver, og ligesom anvendelsen heraf ses i en socialantropologisk optik: hvad er det, der skal til for at opretholde et samfund og forny det.