Hér verður athugað, hvernig könnun á afstöðu til miðstöðvar innanlandsflugs hefði getað farið fram með raðvali. Mánuði fyrir skoðanakönnunina, sem fram fór 17. mars, kynnti Reykjavíkurborg almenningi málið svo, að kostirnir væru fimm, en fólk yrði spurt um tvennt, nefnilega hvort áfram eigi að vera flugvöllur í Vatnsmýri eða hvort leggja eigi hann niður. Kostirnir voru:

A. Flugvöllurinn verði áfram, með nokkuð breyttri skipan, nefnilega tveimur flugbrautum í stað þriggja.

B. Flugvöllurinn verði áfram, með eina braut á landi (norður-suðurbraut) og aðra á uppfyllingu í Skerjafirði (austur-vesturbraut).

C. Flugvöllurinn verði lagður niður, en nýr flugvöllur gerður á Hvassahrauni á Vatnsleysuströnd.

D. Flugvöllurinn verði lagður niður, en nýr flugvöllur gerður á uppfyllingu í Skerjafirði.

E. Flugvöllurinn verði lagður niður, en innanlandsflugi beint á flugvöllinn á Miðnesheiði. Það kom fram í kynningunni, að Reykjavíkurborg ákveður ekkert í þessum efnum upp á sitt eindæmi.

Sá, sem vill hafa flugið sem næst miðbænum í Reykjavík, mundi merkja þannig: 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E Seðill hans hefði gefið A 4, B 3, C 1, D 2 og E 0; A fær nefnilega 4 fyrir að vera framar fjórum kostum, B 3 fyrir að vera framar þremur kostum, C 1 fyrir að vera framar einum kosti og D 2 fyrir að vera framar tveimur kostum.

Sá, sem vill allt flugið á Miðnesheiði, en gerir ekki upp á milli hinna kostanna, mundi merkja A B C D 1 E Seðill hans hefði gefið E 4, A 1,5, B 1,5, C 1,5 og D 1,5. Það gerist þannig, að stigin, sem falla þeim kostum í hlut, sem eru í 2., 3. og 4. sæti (3+2+1=6), skiptast í fernt á A, B, C og D.

Sá, sem helst vill flug áfram í Vatnsmýri og með sem minnstum kostnaði, en þar næst flytja allt flugið á Miðnesheiði, mundi merkja 1 A B C D 2 E Seðill hans hefði gefið A 4, E 3, B 1, C 1 og D 1.

Sá, sem vill fá allt flugvallarsvæðið til annarra nota, en hafa flug sem næst Reykjavík, mundi merkja A B 2 C 1 D 3 E Seðillinn hefði gefið D 4, C, 3, E 2 og A og B 0,5 hvorum kostinum fyrir sig.

Kjósandi nokkur hefði átt auðvelt með að rökstyðja eftirfarandi röð: A 1 B C D 2 E og það hefði gefið B 4 og E 3, en A, C og D 1 hverjum kosti fyrir sig.Ljóst er af framangreindum dæmum, að raðval hlýtur að gefa gleggri mynd af hug fólks en fékkst með þeirri aðferð, sem viðhöfð var.

Morgunblaðinu 10. maí 2001 (Bréf til blaðsins)