Markmið Lýðræðissetursins er að kynna raðval og sjóðval beint til alls almennings.
Beiting raðvals og sjóðvals hlýtur að geta látið samfélag einkennast áfram af vinnubrögðum og anda, sem einkennir gott samfélag, Það varðar ekki síst þá, sem eru í áhrifastöðu, alþingismenn og ráðamenn innanlands og á alþjóðavettvangi...
... á engan sinn líka á sviði hópákvarðana og atkvæðagreiðslukenninga.
Prófessor emeritus í stjórnmálafræði við Háskólann í Osló Knut Midgaard

Lýðræði með raðvali og sjóðvali

Raðval við atkvæðagreiðslu og kosningu er úrlausn á ævagömlu viðfangsefni rökfræði um það, hvernig má haga kosningu um fleiri en tvo. Sjóðval svarar draumsýn Colemans um þjált fyrirkomulag við að ráða málum til lykta í líkingu við peningakerfi. Bókin tekur út viðtak Arrows um hópákvarðanir.

Kynnt eru tök með sjóðvali við gerð fjárlaga og framkvæmdaáætlana, mótun skipulags lands og þéttbýlis og nýtingu auðlinda. Hagnýting raðvals og sjóðvals er athuguð undir því sjónarhorni félagsfræði, hvernig samfélag verður til við sameiginleg tök á málum, og, skylt því, með það meginstef mannfræði í huga, hvað viðheldur mannfélagi og endurnýjar það.

Fréttir og umræða

Viðari Halldórssyni, prófessor í félagsfræði í Háskóla Íslands, var mikið niðri fyrir í Morgunblaðinu sunnudaginn 19. mars. Hann flutti erindi um sama efni á fundi í félaginu Málfrelsi í Þjóðminjasafni 15. apríl. Ég rek þráð í máli hans. Þjóðinni...
Tvennt varð mér sérstaklega hugstætt eftir lestur bókarinnar Sigurður Þórarinsson—Mynd af manni, eftir Sigrúnu Helgadóttur. Annað er efni úr dagbókum Sigurðar, þar sem hann lýsir kynnum sínum af alþýðu manna á fjórða áratug síðustur aldar í...
Ég geri ráð fyrir, að minnst af því, sem Sameinuðu þjóðirnar gefa sig að, gerist á allsherjarþinginu eða í öryggisráðinu, þar sem mál eru rædd opinberlega og leidd til lykta með atkvæðagreiðslu, heldur í ýmsum stofnunum. Stofnanirnar kveðja til...
Það var utan brautar innskotið í minningum Halldórs Laxness í Í túninu heima, sem voru fluttar í Útvarpinu um daginn, þegar hann fjallaði í allítarlegu máli um menningu héraða, eins langt frá átthögum hans og komist verður hér á landi. Hann sagði...
Vitur maður, sem margan heiminn hafði athugað, kenndi mér, að mannlegt félag væri fátækt, þannig skilið, að lítið þyrfti út af að bera, til spilla því, sem fólk mætti una. Ég segi sögu til skýringar. Í fjögurra hæða fjölbýlishúsi í Reykjavík, sem...
Þegar sáttasemjari tekur það til bragðs að bera miðlunartillögu undir félagsmenn, er málið tekið úr höndum fulltrúanna. Honum hefur ekki tekist að miðla málum milli samninganefndanna og þarf að miðla málum milli almennra félagsmanna. Hann hlýtur að...
Mestu uppgangsár Reykjavíkur á fyrri hluta síðustu aldar voru þegar skútuútgerð blómstraði og svo enn frekar þegar togaraútgerðin tók við. Lítil athugun á fjölskyldusögu leiddi mig til þeirrar ályktunar, að starfið hefði ekki verið borið uppi af...
Nokkur dæmi um laxanytjar, sem eru hvert fyrir sig ekki stórvægileg, en dreg síðan nokkuð djarfa ályktun af.
Guðmundur G. Þórarinsson, verkfræðingur, skoðaði Gamla sáttmála sem verktakasamning (Mbl. 6. ágúst). Með honum hefði Noregskonungur tekið að sér að tryggja hagsmuni íslendinga gegn því að fá að ráða á Íslandi. Í þessu sambandi má minna á nýlegar...

Leita að greinum